ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENESİ ‘NDE SON GÜN 28 ŞUBAT 2017

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENESİ ‘NDE SON GÜN 28 ŞUBAT 2017

                     YAZAR – LEVENT KANDEMİR

Değerli bayi Arkadaşlarım ;

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir yapılması gerekmektedir.

Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi ve müracaat edildiğini gösteren bir belgenin alınması gerekiyor.  belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi aynı mevzuatın yapılması gereken diğer bir hükmü. Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alınmıyor. Dolayısıyla müracaatın süresi içinde ilgili birime ulaştırılmış olması gerekiyor.

Akaryakıt ve LPG Bayilerinin yüksek olan cezalarla karşı karşıya kalmamaları için süresi içinde müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. tüm işletmecilere önem hatırlatır ve işlerinizde Başarlar diliyorum.

Sevgilerimle

Levent KANDEMİR

İletişim : 0.532.3418555 e-mail:leventkan-@hotmail.com

 

 

 seers cmp badge