Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2040’a kadar 46 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayacağız

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2040’a kadar 46 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Ülkemizin 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası oluşturmak, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa olan bağımlılığı azaltmak için yeni bir Enerji Verimliliği Hareketi başlatıyoruz.” dedi.

Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Türkiye’nin enerji verimliği alanında 2030 yılına kadar olan yol haritasını açıklayan Bakan Bayraktar, “Eylem planımızın hayata geçirilmesiyle birlikte 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız.” diye konuştu.

Bakan Bayraktar, bu hedeflere ulaşmak için özel sektörle birlikte 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapacaklarını ifade ederek “Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkânı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız.” dedi.

Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafiflemesi için enerji verimliliğinin milletin tüm kesimleri tarafından benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Türkiye Yüzyılında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için tüm vatandaşlarımıza enerjiyi verimli kullanma çağrısı yapıyorum.” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 2030 yılı Enerji Verimliği Stratejisi ve Eylem Planı’nı tanıttı. Bakan Bayraktar, konuşmasında şu mesajları verdi:

600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM: Enerji verimliliği yıllık 600 milyar dolardan fazla yatırım alan, yıllık istihdam artışı 1 milyona ulaşan, enerji krizlerinde ve net sıfır emisyon hedeflerinde çözümün en önemli parçası olarak görülen bir sektör oldu.

ENERJİDE TALEP ARTIYOR: Son 10 yılda Gayri Safi Yurt İçi Hasıla yüzde 67, ülke nüfusu ise yüzde 13 arttı. Ülkemizin büyüyen nüfusu ve ekonomisi ve dolayısıyla yükselen refahı ile birlikte enerji tüketimi de artıyor. Son 10 yılda, enerji talebimiz yüzde 34, emisyonlarımız ise yüzde 26 oranında arttı. Yani enerji talebimizdeki artış, ekonomik büyümenin gerisinde kaldı.

VERİMLİLİK İLE AZALTMAK MÜMKÜN: Sayın Cumhurbaşkanımız, iki yıl önce Yeşil Kalkınma Devrimi ile ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefini ilan etmişti. Net sıfır dönüşümün arz tarafındaki destekleyicisi ve talep tarafındaki tamamlayıcısı enerji verimliliği uygulamalarıdır. Üretimi kısmadan ya da sunulan hizmetin kalitesini düşürmeden fiziksel konforu ve sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden bir enerji verimliliğinin mümkün olduğunu düşünüyoruz.

ENERJİ YOĞUNLUĞU DÜŞTÜ: Geçtiğimiz 21 yılda, temiz enerji kaynaklarına yatırımlarımızla ülkemizi öne çıkardık. 2021 ve 2022 yıllarında enerji yoğunluğunu iki yıl üst üste en çok iyileştiren iki ülkeden biri olduk. 2022 yılında küresel enerji yoğunluğu iyileşmesi yüzde 2 olarak gerçekleşirken ülkemizin enerji yoğunluğu rekor bir gelişim göstererek yüzde 6,2 oranında düştü.

45 BİN YENİ YEŞİL İSTİHDAM: 2017-2023 dönemini kapsayan ülkemizin ilk Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın hedeflerine de ulaştık. Üretimden nihai tüketime bütün sektörlerde yürütülen çalışmaların sonucu olarak bugün birincil enerji tüketimimiz yüzde 14 daha az gerçekleşti. Eylem planının uygulama döneminde toplamda 8,5 milyar dolar yatırım yaptık. Yaklaşık 70 milyon ton emisyon azaltımı sağladık. Bütün bunlar için de 45 bin yeni yeşil istihdam oluşturduk.

KAZANIMLARI İLERİ TAŞIYACAĞIZ: Ülkemizin 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası gereği, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa olan bağımlılığı azaltmak için yeni bir Enerji Verimliliği Hareketi başlatıyoruz. Bu doğrultuda elde ettiğimiz kazanımları, Türkiye Yüzyılında daha ileriye taşımak amacıyla Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı uygulamaya başlıyoruz.

46 MİLYAR DOLAR TASARRUF: Eylem planımızın hayata geçirilmesiyle birlikte 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız. Ortaya koyduğumuz bu hedeflere ulaşmak için kamu ve özel sektör birlikte 2030 yılına kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkânı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız.

KAMU BİNALARINDA TASARRUF: 61 eylem altında yer alan 265 faaliyet kapsamındaki hedeflerimize ulaşmak için enerji verimliliğini karar alma süreçlerinin tamamında dikkate alınan bir politika bileşeni haline getireceğiz. 2030 yılına kadar kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlamak için toplam 700 milyon dolar yatırım yapacağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VERİMLİLİK: Mevcut konutlarımızın, yeni binaların ve kentsel dönüşüme giren bölgelerin daha verimli olması için 2030 yılına kadar toplamda 3 milyar doları aşan enerji verimliliği yatırımını gerçekleştireceğiz. Sanayide geri ödeme süresi ortalama 2 yıl olan ve maliyeti toplamda 5 milyar lirayı aşan enerji verimliliği yatırımını ekonomimize kazandıracağız.

ISI POMPALARI YAYGINLAŞACAK: Dijital uygulamalar ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere enerji verimli ekipman, sistem ve teknolojilerin kullanımını artıracağız. Sağlanacak teşvik ve düzenleme çalışmaları ile sanayide atık ısı geri kazanımı proje sayısını 2 katına çıkaracak, verimli elektrik motor ve kojenerasyon sistemleri ile sektörün elektrifikasyonuna yönelik ısı pompalarının yaygınlaşmasına destek olacağız.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ALTYAPISI: 2030 yılına kadar 1 milyonu aşacak elektrikli aracın yollarda olması için gerekli enerji ve şarj altyapısını vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Sulamada, tarımsal üretim ve depolarda keza seralarda ısı kayıplarının önlenmesi, atık ısı geri kazanımı, enerji verimli ısıtma-soğutma-havalandırma uygulamalarını ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştıracağız.

1,2 MİLYON LED ARMATÜR: 2030 yılına kadar genel aydınlatmada 1,2 milyon LED armatür kurulumu yapacağız ve akıllı sayaç oranını yüzde 25’e çıkaracağız. Elbette bütün bu çalışmaları toplumsal bir seferberlik içerisinde sağlamak için tüm kesimlere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık artırma çalışmalarımızı hızlandıracağız.

VERİMLİLİK ÇAĞRISI: Enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerindeki yükünün hafiflemesi, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi için enerji verimliliği milletimizin tüm kesimlerince benimsenmelidir. Türkiye Yüzyılında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için tüm vatandaşlarımıza enerjiyi verimli kullanma çağrısı yapıyorum. Bu vesileyle bütün uluslararası finans kuruluşlarını birlikte çalışmaya, daha yeşil bir gelecek inşa etmek için Eylem Planımız çerçevesindeki hedeflerimize destek vermeye davet ediyorum.

VERİMLİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Törenin sonunda bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi ve Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışmaları’nda dereceye giren şirketlerin yöneticilerine ve üniversitelerin rektörlerine ödülleri takdim edildi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI

Her yıl ocak ayının ikinci haftasında tüm dünyada düzenlenen çeşitli etkinliklerle, enerji verimliliği konusundaki farkındalığı küresel düzeyde arttırmanın amaçlandığı “Enerji Verimliliği Haftası” bu yıl 8-14 Ocak tarihleri arasında kutlanıyor. Enerji Verimliliği Haftası’nda enerji israfını önlemek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek için enerji tasarrufu konferansları, seminerler, atölye çalışmaları, enerji verimliliği kampanyaları ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenleniyor. Bireyler, işletmeler ve kamu kurumları enerji verimliliği hakkında bilinçlendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Enerji Verimliliği Haftası’nın ilk gününde Türkiye’nin 2030 yılı Enerji Verimliği Stratejisi ve Eylem Planı’nı açıklayarak tüm vatandaşlara enerjiyi verimli kullanma çağrısı yaptı.

 Benzer Haberler

Başbakan Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, “Birliğimize kasteden, gücümüzü kırmak isteyen bütün o kirli oyunlar beyhudedir. Allah’ın izniyle hiçbir ihanet şebekesi bu milletin

Sabancı Holding’de yeni CEO Cenk Alper oldu

Sabancı, Geleceğe Cenk Alper İle Koşacak 30 Mart 2017 tarihinden bu yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Chief Executive

Türkiye ile Suudi Arabistan Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulması Kararlaştırıldı

Resmî bir ziyaret gerçekleştirmek üzere gittiği Suudi Arabistan’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud

seers cmp badge