10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Sayın Başbakanımızın İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayınladıkları mesaj aşağıdadır:

“Doğuştan gelen hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasına yönelik uluslararası mutabakatı temsil eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 67 yıl önce bugün kabul edilmiştir.

Bugün, kimsenin ayrımcılığa tabi tutulmadığı; herkesin inandığı gibi yaşayabildiği, fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir Dünya için yılmadan gayret gösterenlerin günüdür.

Beyannameyi ilk imzalayan ülkelerden biri olarak Türkiye, temel hak ve özgürlükler ile insan onurunu yüceltmeyi en güçlü ahlaki referans ve vecibe olarak kabul etmektedir. Ülkemiz sadece kendi vatandaşlarının değil, dünyanın tüm coğrafyalarında ötekileştirilen ve zulme uğrayan mazlumların ve mağdurların yanında olmayı sürdürecektir.

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili evrensel standartlar şimdiye kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de ülkemizin politikalarına yön vermeye devam edecektir.

Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini garanti altına almayı ve bunların kullanımını kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmayı asli bir vazife olarak görüyoruz. Türkiye’de kökenleri, inançları veya fikirleri ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız milletimizin eşit ve saygın fertleridir. Bireysel farklılığımız zenginliğimiz, ortak kimliğimiz gücümüzdür.

Önümüzdeki dönemde, ülkemizdeki bağımsız insan hakları mekanizmaları olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve İnsan Hakları Kurumu bünyesinde yürütülen çalışmaları daha da ileri seviyeye taşıyarak; ulusal ve uluslararası düzeyde üstlendikleri sorumlulukları güçlendirecek, insan hakları alanında attığımız olumlu adımları sürdürecek, daima mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz.

Uluslararası camianın, insan onurunun dokunulmazlığı ilkesini benimseyen bir mensubu olarak, bu anlamlı yıldönümü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızın ve dünya milletlerinin İnsan Hakları Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyorum.”

enerji petrol medya -TÜRKİYE- HABER GAZETESİseers cmp badge