EPDK, 12 şirketten savunma istedi

EPDK, 12 şirketten savunma istedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu haklarında soruşturma açılan 12 şirketten savunmalarını istedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) haklarında soruşturma açılan 12 şirketin savunmaları istendi. Konuya ilişkin Kurul kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 3 akaryakıt şirketinin otomasyon sistemlerinin düzenli çalışmaması, 2 şirketin istasyonlarında gizli tank bulundurması, 1 şirketin ulusal marker içermeyen yakıt satması, 1 şirketin geçersiz marker kullanması, 1 şirketin otomasyon verileri ile ödeme kaydedici cihaz verilerinin birbirini tutmaması, 1 şirketin teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi, 1 şirketin borcunu vade tarihinde yatırmaması, 1 şirketin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve 1 şirketin de kaçak akaryakıt satması nedeniyle soruşturma açıldı.

Söz konusu 12 şirket için hazırlanan soruşturma raporları, yazılı savunmaları alınmak üzere ilgililere gönderildi.

Şirketlerin, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde, savunma yazılarını EPDK’ya göndermesi gerekiyor.

enerji petrol medya -100444seers cmp badge