Varlıkta adaleti sağlamak istiyoruz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Yoklukta adalet kolay ulaşılabilir bir şeydir ama sonunda büyük çalkantılara sebebiyet verir. Biz varlıkta adaleti sağlamak istiyoruz.” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Beyannamemizde ne varsa hepsi gerçekleşecek. Halkımıza seçim meydanlarında ne söylemişsek o bizim için bir senet mahiyetindedir. O senedin gereği yapılacak” dedi.

Davutoğlu, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen yemekte, iş dünyası ve çalışma hayatı temsilcileriyle bir araya geldi.

Konuşmasında, 2019’daki genel seçime kadar öngörülebilir siyasal istikrar vaat ettiklerini belirtenDavutoğlu, hiçbir gerekçeyle bu siyasi istikrarın bozulmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

“Planlarınızı yaparken iş dünyası olarak kısa dönemli yapmayın, uzun dönemli bir istikrara yatırım yapın” diyen Davutoğlu, “Emek dünyamızın temsilcileri, önümüzdeki istikrar dönemi, hepimizin sahiplenmesi gereken bir unsur olarak en önemli değerimiz olarak savunulmalı. İkincisi, insan haklarına ve temel hürriyetlere dayalı bir hukuk düzeni” ifadesini kullandı.

İnsan ve hak hürriyetlerine dayalı bir hukuk düzenini hakim kılmanın en önemli taahhütleri olduğunu dile getiren Davutoğlu, hukuk düzeninde aksayan hususları da 17 Nisan’da açıkladıkları yargı reformuyla aşacaklarını söyledi.

Türkiye’ye yatırım yapan dış yatırımcının da iç yatırımcının da girişim özgürlüğüne saygının esas olduğunu bilmesi gerektiğini dile getirenDavutoğlu, girişim özgürlüğü çerçevesinde de yapılan bütün taahhütlerin hukuk düzeni tarafından koruma altında olduğunu belirtti.

İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı hukuk düzeninin, emekçilerin ve işçilerin haklarını teminat altına alacak çerçevede uygulanacağını vurgulayanDavutoğlu, hukuk düzeninde herhangi bir şekilde kayırmacılık ya da ayrımcılığa, dışlamaya tabi olmak gibi bir kaygının kimsenin zihninde olmaması gerektiğini kaydetti.

“Varlıkta adaleti sağlamak istiyoruz”

Başbakan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üçüncü önemli husus, bu siyasal ve hukuk düzeni üzerinde üretken, verimli ve gelir adaletine de dayalı bir ekonomik düzen. Üretmeyen ve kendini geliştirmeyen, kalkınmayan, büyümeyen gelir adaleti demek fakirlikte adalet demektir. Yoklukta adalet kolay ulaşılabilir bir şeydir ama sonunda büyük çalkantılara sebebiyet verir. Biz varlıkta adaleti sağlamak istiyoruz. Yani daha yüksek kişi başına gelir, daha iyi bir gelir dağılımı ve büyüyen, üreten verimli şekilde kendi içinden kaynak üretebilen, tasarruflarıyla, yatırımlarıyla sürdürülebilir bir kalkınmayı teminat altına alacak bir ekonomik düzen. Eğer girişim, fikir, din ve inanç özgürlüğü varsa bunu destekleyen hukuk düzeni ve siyasal düzen varsa işte bu ortam da ekonomik düzeni sağlam temeller üzerine inşa etmekle mümkün olur.”

Davutoğlu, dördüncüsü unsurun ise insan onuruna yakışır şekilde eğitim, sağlık ve diğer bütün ihtiyaçların karşılandığı, herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmaktan gurur duyduğu, kimsenin ait olduğu kimlik düşünce sebebiyle dışlanmadığı ve herkesin onurlu şekilde belli bir standartta yaşama imkanı bulduğu sosyal düzen anlayışı olduğunu ifade etti.

Başbakan Davutoğlu, “AK Parti ve yeni hükümet olarak gerçekleştirmek, korumak istediğimiz, ‘Yeni Türkiye’ diye ifade ederek tanımlarını ortaya koyduğumuz husus, öngörülebilir bir siyasal düzen, insan hakkı ve hürriyetlerine dayalı hukuk düzeni girişim, emek hakkını koruyan, üretken ve verimli kalkınmayla gelir adaletiyle tahkim edilmiş bir ekonomik düzen. İnsan onuruna yakışır hayat standardını sağlayan sosyal düzen” dedi.

Bu hedefe ulaşmanın yollarını anlatan AhmetDavutoğlu, Türkiye’nin doğal kaynağının olmadığını ancak büyük bir insan kaynağı bulunduğunu söyledi. Davutoğlu, bu insan kaynağını harekete geçirdiklerinde birçok doğal kaynağın verebileceğinden daha fazlasının gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Geride kalan 13 yıl içinde Türkiye’yi krizler ülkesi olmaktan çıkardıklarına, krizlere en dirençli ülke haline getirdiklerine vurgu yapıp seçim sonuçlarını hatırlatan Davutoğlu, “Halkımız bunun için tekrar takdirini bu yönde kullandı. Şimdi yapacağımız ise 13 yıllık birikim üzerinden yeni bir atılım, reform hamlesiyle Türkiye’de yeni bir heyecan uyandırmak, yeni bir başarı hikayesi yazmak. Var olan başarı hikayemizle yetinmemek, yeni bir başarı hikayesiyle halkımıza heyecan katmak” şeklinde konuştu.

“Bütün vaatleri ilk üç ayda hayata geçireceğiz”

Dünya ekonomisinin geliştiği dönemlerde bu başarı hikayesini yazmanın kolay ancak dünya ekonomisinin daraldığı dönemlerde bunun daha zor olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, “O zaman o başarı hikayesini hep beraber yazacağız. Bazı sıkıntıları üstlenmemiz gerekiyorsa beraber üstleneceğiz. Bazı reformların getirebileceği reçetelerin bedelini ödemek gerekiyorsa hep beraber ödeyeceğiz. Ama önümüzdeki dönemi hep birlikte kurtaracağız. Kimse ‘Ben kendi teknemi kıyıya ulaştırayım’ diye düşünmeyecek; ne biz siyaset teknesini ne sizler iş dünyası teknelerini. Hepimiz ekmek teknesini bütün millete sunmak için çaba sarf edeceğiz. Buradaki tekne iki ayrı tekne ama mantığı herhalde hepimiz için anlaşılabilir bir yaklaşım” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemle ilgili planlamalarına değinenDavutoğlu, seçim beyannamesinde vaatlerde bulunduklarını hatırlattı.

Davutoğlu, 13 yıl içinde siyasette vaat edileni mutlaka yerine getiren bir tavır sergilediklerini, vaat ettikleri hiçbir şeyin eksik kalmadığını, eksik kalacak hiçbir şeyi de vaat etmediklerini dile getirerek, “Halkımıza bir kez daha ifade ediyorum, beyannamemizde ne varsa hepsi gerçekleşecek. Halkımıza seçim meydanlarında ne söylemişsek o bizim için bir senet mahiyetindedir. O senedin gereği yapılacak” dedi.

Bütün vaatleri ilk üç ayda hayata geçireceklerinin altını çizen Davutoğlu, “Eğer yasal düzenleme gerektiren bir vaat ise Meclis takvimi ona uymamış ise belki kısa gecikmeler olur ama yasal düzenleme gerektirmeyen vaatlerin tümünü hemen, yasal düzenleme gerektiren vaatleri -kısa sürede gerçekleşebilecek yasal düzenlemeler ise- üç ay içinde hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

Davutoğlu, kaynağı detayıyla hesap ederek bu yola çıktıklarını belirterek, hiç kimsenin kaygısının olmamasını istedi.

enerji petrol medya -TÜRKİYE (2)