Kiralanan ve kapalı Konumda olan Akaryakıt İstasyonlarının tekrar açılması gündemde ;

Kiralanan ve kapalı Konumda olan Akaryakıt İstasyonlarının tekrar açılması gündemde ;

Levent Kandemir ,Türkiye Akaryakıt SektörüBilindiği üzere ; Türkiye genelinde yaklaşık 13.000 ‘’e yakın Akaryakıt ve Oto gaz işletmesi var.. İşletmeciler ;geçmiş dönemlerde ,Şehirler arası yollar ve il – ilçe merkezlerinde bulunan ; Akaryakıt istasyonlarını ;

işletmede yaşanılan zor koşullar başta olmak üzere ,maddi sıkıntılarının bir nebze bertaraf edilmesi için 3.kişilere kiraya vermişlerdir.Bu durum, süreç içerisinde mülk sahiplerini .GSM ruhsatlarının iptali noktasına kadar getirmiştir. İşte konu ile ilgili aşağıda belirtilen hususlar aynen şöyledir.

Kiralama Yöntemi ile ilgili Akaryakıt işletmelerinin; Akaryakıt kaçakçılığı dolayısıyla kapatılan istasyonların, kaçakçılık fiiline karışmayan mülk sahipleri için af getiriliyor. Tasarı yasalaştığında, bu işletmeler tekrar lisanslandırılabilecek. Suçu işleyenler açısından ise cezai süreç devam edecek” denildi.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kanunun ilgili maddesi ;

“5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.”

Bu kanunun kabulü noktasında ;

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘a

Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ‘a

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ‘ a

Enerji Ve tabii Kaynaklar Bakını Müsteşarı Fatih Dönmez ‘e

EPDK Başkanı Mustafa YILMAZ ‘a ve Tüm Daire Başkanlarına .

PUİS Başkanı İmran Okumuş’a

TAPGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar’ a

Tüm Enerji sektörü içerisinde mağduriyetleri giderilecek olan istasyon sahipleri adına ;

Enerji petrol medya grubu olarak değerli katkılarından ve hizmetlerinden dolayı Teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiriz.

Saygılarımla

Levent Kandemir