AKARYAKIT SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR .

AKARYAKIT SEKTÖRÜ HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR .

Enerji sektörü hem dünyada hem de Türkiye’de katlanarak büyüyor. Global ekonomide önümüzdeki 10 yılda yıllık yüzde 3-4 civarında bir büyüme olacağı varsayımına göre, enerji sektörü hem ülkemizde hem de Dünyada büyüme ve refahı belirleyecek temel parametre olacaktır. Akaryakıt sektörü Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılına damgasını vuracaktır

Türkiye için enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan analizde Türkiye’de enerji tüketiminin ekonomik büyümeye yol açtığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Türkiye’de ekonomik büyümeyi en fazla etkileyen birincil enerji kaynaklarının petrol ve linyit olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Akaryakıt yani enerji sektörü bugüne kadar hep gündemde kalan , geleceği çok parlak bir alandır..
ATILIM yapmak ,hem Türkiye Ekonomisine ,hem de Enerjinin paylaşımında refaha katkı yapacaktır.

Bugüne değin Enerjinin ana kaynağı Akaryakıt ve LPG sektörüne katkıda bunmuş ve bundan sonra da yeniliklere açık ,istihdama katkıda bulunacak