YANGIN ŞAKA DEĞİLDİR

YANGIN ŞAKA DEĞİLDİR

KÜÇÜK BİR DİKKATSİZLİĞİN YARATACAĞI SONUÇLAR İNANILMAZ OLACAKTIR

‘’Birinin Başına bir hal gelmeden önlem alsalar iyi olur.’’ ,
‘’Kaza yapa yapa şöförlüğü öğrendik’’,
‘’İlla birinin başına bir hal mi gelmeli’’ ,
‘’Bak aklıma gelen Başıma Geliyor’’ ,
Defalarca duyduğumuz bazen bizlerin de söylediği bu sözler.
Ama ne çare ki kaza meydana gelince hayatını kaybeden kaybettiği ile kalıyor.
Ateş düştüğü yeri yakıyor.
İşçi Sağlığı ve Güvenliği :
Nezih KAYYAR - Türkiye ,Petrol Akaryakıt -11

YAZAR – Nezih KAYYAR

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. Kanunun 11’inci maddesine göre ise işveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş    ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almaları gerekir.
Bu kapsamda 30/04/2013 tarih, 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 10. madde kapsamında işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmekte. Bunu yaptıran işletmeler var yaptırmayan işletmelerde.

Amaç tekrar belirtiyorum ‘’ Çalışanları patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak, alınması gereken önlemleri almak’’. Yani ‘’Keşke’’ dememek için.

Peki Bu işletmeler hangileri ?

PATLAYICI GAZ ORTAMLARINA AIT IŞ YERİ ÖRNEKLERİ

Petrokimya tesisleri

Rafineriler
Boya İmalatçıları
Solvent bazlı Zirai mücadele ilaçları üretim tesisleri
Tiner İmalatçıları
Plastik Enjeksiyon Imal Yerleri
LPG Gaz Dolum, Depolama ve Satış Yerleri
Akaryakıt ve LPG satış istasyonları
Biyogaz üretme ve depolama tesisleri
Atıksu Arıtma Tesisleri
Amonyak depolama ve kullanım tesisleri
Parlayıcı Gaz İmal Eden İşyerleri
Parlayıcı Gaz Satısı Yapan İşyerleri
Akaryakıt Dağıtım İstasyonları
Yağ ekstraksiyon tesisleri
Etilen Kullanan Elbise Temizleyicileri
Akü İmalatı
Gaz Ortamlarındaki laboratuarlar
Kozmetik/parfümeri İmalatı
Kimyevi tahlil Laboratuarları
Gaz Dağıtım Tesisleri
Buharlaşabilir Sıvı Yakıt Depoları

PATLAYICI TOZ ORTAMLARINA AİT IŞ YERİ ÖRNEKLERİ

Pamuk-İplik Deposu ve İmal-İsletme Yerleri
Yem üretim tesisleri
Balık unu/küsbesi üretim tesisi
Toz Alüminyum üretim, depolama ve işleme tesisleri
Kükürt Deposu
Odun kömürü paketleme ve depolama tesisleri
Linyit kömürü paketleme tesisleri
Kömür tozunu prese ederek malzeme imal eden yerler
Karbon siyahı depolama ve kullanım tesisleri
Kakao öğütme, eleme ve paketleme tesisleri
Süttozu üretim tesisleri
Ağaç yonga ve sunta üretim tesisleri
Hububat öğütme, eleme, depolama ve paketleme tesisleri
Baharat üretim tesisleri
Çay fabrikaları
Tütün işleme yerleri ve sigara fabrikaları
Şeker öğütme, eleme, depolama ve paketleme tesisleri
Nişasta öğütme, eleme, depolama ve paketleme tesisleri
PE, PP, PVC vb plastik üretim, paketleme ve bunlardan mamül eşya üretim tesisleri
Hurda plastik geri kazanım tesisleri (öğütme, eleme. Paketleme)
Patlamadan Korunma Dokümanı Neden Gereklidir?
Herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personel nasıl hareket edeceğini bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir. İşte bu tür can ve mal kaybı gibi olayların yaşanmaması için, bu işletmeler de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu doküman ışığında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme içinde bulunan personelin zarar görmesini önlemek, iş makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri belirten belgelerdir.

Bu dökümanın hazırlanmaması sonucu neler olabilir?
Parlayıcı patlayıcı madde ihtiva eden ortamlarda tehlikeli bölge tanımlanması ve patlamadan korunma dokümanının hazırlanması işverenin yükümlülüğündedir. 20.6.2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı bulunmayan kuruluşlara faaliyet durdurma ve 89.629 TL’ye varan idari para cezaları uygulanabilmektedir.
Bu dokümanı hangi kuruluşlardan temin edebilirim?
Patlamadan koruma dokümanı İş Sağlığı ve güvenliği şirketleri hazırlayabilir.

Unutmayalım ve Keşke demeyelim.
           Sevgi ve Saygılarımla
                Nezih KAYYAR