ÇAĞIN ENERJİSİ, LNG

ÇAĞIN ENERJİSİ, LNG

Geçtiğimiz dört sene içindeki gelişmeler gösteriyor ki bu altın çağ dünya gaz tüketiminin yaklaşık üçte birinin gerçekleştiği Rusya ve Avrupa dahil bir çok bölgeyi teğet geçti. Ucuz kömür ve yenilenebilir enerji kaynakları dünyanın birçok ülkesinde doğal gazın önünde bir set oluşturmakta.. LNG yatırımcıları şüphesiz bunların arasında yer alıyor.

Son 10 yılda ortalama büyüme hızı yüzde 6,5 olan küresel LNG ticaretinin bu sene sadece yüzde 3 civarında büyümesi bekleniyordu.ancak fazlası oldu .
Boru gazı ithalatının artması nedeniyle Çin’in LNG ithalatının bu sene yüzde 4 düşmesi bekleniyor. Mevcut kontratlar dikkate alınırsa Çin’in LNG ithalatının 2020 yılına kadar artması gerek.

LNG fiyatlarının 2017’de 5 $’a düşeceği iddia ediliyor
Bu arada akla gelen ilk soru LNG taban fiyatını neyin belirleyeceği. Genel görüş kömürle rekabet edebilecek kadar düşük ancak ABD LNG projelerinin ayakta kalabilecek ve hatta Rusya boru gazıyla rekabet edilecek kadar yeterli düzeyde.

LNG, doğal gaz sektörünün globalleşmesine lokomotiflik   edecek
Japonya ve Kore dahil Asya pazarındaki bazı ülkelerin toplamda 50 Mt olan uzun vadeli kontratları 2020 civarında sona erecek. Bu kontratlardan bazıları talepte beklenen azalma nedeniyle haliyle yenilenmeyecek. Sonuç itibariyle spot ve nispeten kısa vadeli LNG piyasası canlanacak. Katar’ın bile spot ve kısa vadeli LNG faaliyetlerini arttırmasına bu nedenle pek şaşırmamak gerekir.
BG, global LNG ticaret hacminin önümüzdeki 10 yılda yüzde 4 ila yüzde 6 arasında büyüyeceğini bekliyor. Asya kıtası bu artışta önemli rol oynayacak diyor BG. Ya olmaz ise? İşte o zaman spot LNG’de yeni taban fiyatları görebiliriz.
LNG kontrat yapıları değişecek
Yıllardır uluslararası LNG ticareti temelde petrol fiyatına endeksli uzun vadeli kontratlara dayanıyordu. Bu yapı değişmeye başladı. Artık alıcılar uzun vadeli kontratlarla kendilerini bağlamak istemediklerinden uzun vadeli kontratlar orta vadeye, orta vadeliler ise kısa vadeye dönüşecek.
Yapılan kontratlarda esneklik artacak. Uzun vadeli kontratlarda bile teslim yeri hükmüne enseklikler getirilecek. Çünki artık LNG piyasası, oyunun kurallarının alıcı tarafından belirlendiği bir piyasa haline geldi. Örnek olarak, Japonya’nın en büyük iki LNG ithalatçısı satın alınan kargoların başka bir piyasaya satılmasını engeleyen maddeler içeren bir LNG kontratı imzalamayacak. Japonya, ayrıca LNG kontratlarında petrol fiyatına endeks yerine yeni bir hibrid formül yapısına yönelecek. Uzun vadede petrol fiyatına endeks ortadan kaybolacağından gazın gazla rekabeti artacak

PEKİ LNG NEDİR ?
Genel Özellikleri
• Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162°C ye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı faza geçer ve “Sıvı Doğal Gaz” (LNG) olarak adlandırılır.
• Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür.
• Bu sayede yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu durum, doğal gazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesini uygun hale getirmektedir.
• LNG’nin sıvı fazının özgül ağırlığı 0,46’dır. Yani ağırlığı suyunkine göre yaklaşık yarısıdır. Geometrik hacmi 1 m³ (1.000 lt) olan bir kaba doldurulan LNG nin ağırlığı 460 kg’dır.
• LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli değildir, korozif özelliği yoktur.
• LNG’nin gaz halinin hava içindeki karışım oranı %5 ile %15 arasında yanıcı ve parlayıcıdır.
• LNG, esas olarak %90 civarında bir oranda metandan (CH4) oluşur.
• Metan haricinde etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ağırlıklı olmak üzere diğer hidrokarbonları da ihtiva eden bir yakıt türü olan LNG, sıvılaştırma prosesi esnasında içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için boru hattı doğal gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yakıttır.

“Türkiye’yi Bir Enerji Üssü Haline Getirmek ve Enerji İhtiyacımızı Güvenli Şekilde Karşılamak İçin Çalışıyoruz”

Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Stratejileri Sempozyumu Galası ve Türkiye Petrolleri 60. Yıl Resepsiyonu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin temel yaklaşımının, enerji kaynaklarının toplumun refah ve mutluluğu için kullanılması olduğunu kaydederek, “Önümüzdeki dönemde inşallah daha çok çalışacak, daha çok üretecek ve hep birlikte Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız” demişti

LNG - TÜRKİYE -LEVENT KANDEMİR

Socar enerji,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haberleri,Ömer ilhan