Vakit kaybetmeden adım atmamız gerek

Vakit kaybetmeden adım atmamız gerek

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Hükümetimizin zihninde çok açık ve net bir stratejik plan var. Bunların uygulanmasına dönük olarak da vakit kaybetmeden adım atmamız gerekir. ” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Son Avrupa Birliği Türkiye zirvesinde karar verdiğimiz şekilde mart ayına kadar bizim bu yasal düzenlemeleri yapmamız, mart ayında Avrupa Birliğinin raporu yazması, daha temmuz ayı itibariyle de ilk pilot uygulamaların başlaması, ekim ayında da vize muafiyetine tam geçişi sağlamamız lazım. Dolayısıyla, önümüzde çok net bir takvim var” dedi.

Başbakan Davutoğlu, Çankaya Köşkü’nde, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala ile bazı bürokratların da katıldığı “Avrupa Birliği (AB) Reform Eylem Grubu” toplantısının ardından, açıklamalarda bulundu.

Reform eylem grubunun 3’üncü toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Başbakan Davutoğlu, toplantının detaylarına geçmeden önce Hükümetin güvenoyu almasını müteakip takip ettikleri reform stratejisi bağlamında görüşlerini paylaşmak istediğini bildirdi.

Hükümet programının açıklanmasının ertesi günü Türkiye-AB zirvesini Brüksel’de gerçekleştirdiklerini ve bir gün sonra da güvenoyu aldıklarını anımsatan Davutoğlu, “Hükümet programımızın çerçevesini oluşturan kapsamlı bir eylem programımızı da dün açıkladık, kamuoyumuza. Bunu şunun için zikrediyorum, 1 Kasım seçimlerinden aldığımız büyük zaferin rehaveti içinde bir müddet bekleyelim, bir müddet seçim zaferini yaşayalım gibi bir düşünce içine girmedik. Genellikle eskiden hükümetler kurulur kurulmaz neredeyse bir kaç haftasını sadece tebrik ve kabuller alırdı. Biz de ise tebrik ve kabuller yerine, eylemler ve ortaya konulan pozitif gündem yer aldı” diye konuştu.

“Hükümetimizin zihninde çok açık ve net bir stratejik plan var” diyen Davutoğlu, “Bunların uygulanmasına dönük olarak da vakit kaybetmeden adım atmamız gerekir. Bu çerçevede dün hem vaatlerimiz, hem de reformlarımız bağlamında eylem planımızı kamuoyumuzla paylaştık. Eylem planımız bizim milletimize taahhüdümüzdür. Bu eylem planı bizim uluslararası camiaya yatırımcılara ve bu anlamda Türkiye’yi önemli bir yatırım destinasyon olarak gören herkese yapılan bir taahhüttür” ifadelerini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, dün hükümetin eylem planını açıkladıktan sonra, bugün Reform Eylem Grubunun toplantısını gerçekleştirme talimatını verdiğini belirterek, “Bir gün dahi geçirmeden bu eylemleri, bu planları eyleme döktüğümüz ortaya çıksın diye” dedi.

Bugün, başka önemli bir adımı daha attıklarını ifade eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, toplantı öncesinde reformların koordinasyonu ve izlenmesi kuruluna ilişkin bir genelge yayımladıklarını bildirdi.

Sadece AB müktesebatı ile ilgili hususların değil, dün verilen taahhütlerin, reformlar bağlamında gerçekleşmesini izlemek ve koordine etmek üzere, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı, AB Bakanı, İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanı’ndan oluşan bir kurul teşekkül ettiğini anlatan Davutoğlu, bu kurulun çalışma ilkelerini bir genelge ile de kurumlara ve kamuoyuna duyurduklarını kaydetti.

Kurulun, bir şemsiye kurul olarak, dün ilan ettikleri reformların kurumlar arasında koordinasyonunu, izlenmesini sağlayacağını, takvime uyup uymadıklarını takip ederek, doğrudan kendisine ve Bakanlar Kuruluna rapor vereceğini aktaran Davutoğlu, gerektiğinde bu kurullara bizzat başkanlık yapacağını belirtti.

Başbakan Davutoğlu, 2002’de iktidara gelir gelmez kurdukları ve AB Bakanı, Adalet, İçişleri, ile Dışişleri Bakanlarından oluşan “Reform İzleme Grubu”nun adını AB müktesebatı ile ilgili salt izleme değil, eylem anlamında da yeni bir inisiyatifin işareti olarak “Reform Eylem Grubu” olarak değiştirdiklerini anlattı.

Bu grubun hedefinin, reformların, AB müktesebatı ile uyumu ve AB sürecinin reformlar bağlamında değerlendirilmesi görevi olduğunu ifade eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Her iki kurul, birbirini takviye eden ama reformların izlenmesi ve koordinasyonu kurulu daha şemsiye görevi üstlenen bir fonksiyon bundan sonra icra edecek” dedi.

Davutoğlu, Reform Eylem Grubu’nun toplantı gündemine ilişkin de şu bilgileri verdi:

“AB-Türkiye zirvesinde aldığımız kararlar, hükümetimizin programında ve dün açıkladığımız eylem planında ortaya koyduğumuz perspektif, vizyon ve taahhütler çerçevesinde bugün önemli bir çok konuyu masaya yatırdık. Ama esas itibariyle üç konu ana başlık olarak ele alındı. Birisi, Türkiye-Avrupa Birliği entegrasyon sürecinin ondan sonra seyri bağlamında uyum anlamında yapacağımız yasal düzenlemeler, atacağımız adımlar, özellikle 23 ve 24. fasılların açılması ve doğrudan 23 ve 24. fasıllara, yargı, insan hakları konuları başta olmak üzere ilgili konular.

İkincisi bildiğiniz gibi Türkiye- Avrupa Birliği zirvesinden çıkan en önemli kararlardan birisi Schengen bölgesine vize muafiyetiyle girmemiz söz konusu. Ancak bu tabii bir anlaşmayla hemen atılacak bir adım değil. Daha önce Aralık 2013’de bizzat benim Dışişleri bakanı olarak attığım imzayla vize muafiyeti başlamış ve Geri Kabul Anlaşmasıyla birlikte senkronize yürüyen bir süreç işlemeye başlamıştı.

Son Avrupa Birliği Türkiye zirvesinde karar verdiğimiz şekilde mart ayına kadar bizim bu yasal düzenlemeleri yapmamız, mart ayında Avrupa Birliğinin raporu yazması, daha temmuz ayı itibariyle de ilk pilot uygulamaların başlaması, ekim ayında da vize muafiyetine tam geçişi sağlamamız lazım. Dolayısıyla, önümüzde çok net bir takvim var.”

Vize muafiyeti konusunda önlerindeki net takvimden sapmamaları için Meclis’in etkin bir şekilde bu hedefe dönük çalışması gerektiğine dikkati çeken Davutoğlu, şunları söyledi:

“Muhalefetin de bu konuda bize destek olması lazım. Bu çerçevede, 72 yükümlülük diye daha önce zikredilen, ‘acaba gerçekleşir mi?’ diye bazı sualler söz konusu olan 72 maddede bugün burada net bir görev dağılımı yapıldı. Her bir bakanlık, her bir kurum hangi yükümlülüğü yerine getirecek, bu tespit edildi. Arkadaşlara da latifeyle karışık söyledim, ‘Hangi maddede gecikme olursa, o maddeden sorumlu olan arkadaşları yurt dışına göndeririz, Türkiye’ye vizeyle girmek zorunda kalırlar, vizeyi de vermeyiz’ dedim.”

Yapılacak olan reformların sadece Türkiye’deki çağdaşlaşma sürecini artırmayacağını belirten Davutoğlu, “Vatandaşlarımızın Avrupa’ya onurlu bir şekilde gidişini temin edecek çok önemli tarihi adımlar” olduğunu vurguladı.

enerji petrol medya -TÜRKİYE- HABER GAZETESİ