Emine Erdoğan: “Toplumsal Cinsiyet Adaleti İlkesini, Kadın-Erkek Eşitliğinin Temel Ölçüsü Yapmak Zorundayız”

Emine Erdoğan: “Toplumsal Cinsiyet Adaleti İlkesini, Kadın-Erkek Eşitliğinin Temel Ölçüsü Yapmak Zorundayız”

Kadın ve Demokrasi Derneği ile Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi’ne katılarak bir konuşma yapan Emine Erdoğan, kadın dayanışmasının önemine değinerek, “Kadın ve kadın emeğinin istismarı konusunda birlikte mücadele etmek durumundayız. Fakat bu mücadeleyi verirken, kadın ve erkek fıtratını göz önünde bulundurmalı, adalet ilkesini hep devrede tutmalıyız” dedi.

Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin (SAUKAM) ortaklaşa düzenlediği ‘Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi’ne katıldı. Üç gün sürecek olan kongrede kadın konusunun interdisipliner bir yaklaşımla çok çeşitli başlıklar altında ele alınacağı kongrede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu’nun yansıra KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, SAUKAM Müdürü Prof. Dr. Nurgül Keser, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, il protokolü ve çok sayıda akademisyen de hazır bulundu. Yabancı bilim adamlarının da katıldığı kongrenin açılışında Emine Erdoğan bir konuşma yaptı.

Medeniyetimizin inşasında kadın ve erkeğin ortak rol oynadığını; devlet yönetiminden eğitime, kültürden sosyal hayata kadar kadın her alanda erkeğin yanı başında yer aldığını belirten Emine Erdoğan, Kurtuluş Savaşı erkek cengâverler kadar kadın kahramanların da destanı olduğunu söyledi ve “Sadece savaşlar değil, insanlık için ilerleme kabul edilen devrimler dahi kadınlara yeni yükler getirmiştir. Sözgelimi sanayi devrimi kadının işini zorlaştırmıştır” dedi.

“İSLAM, KADINI VE ERKEĞİ BİR BÜTÜNÜN PARÇALARI OLARAK GÖRÜR”

Kadın Araştırmaları Kongresi’nin güncel kadın sorunlarına reçeteler sunmaya vesile olacağına inandığını ifade eden Emine Erdoğan, şunları söyledi: “Bu tür girişimler sayesinde bir takım klişeleri ortadan kaldırabilir, ezberleri bozabiliriz. Daha da önemlisi oryantalist yaklaşımları analiz edebilir, ‘Doğulu kadın’a, ‘Müslüman kadın’a atfedilen haksız nitelemelerle, mücadele edebiliriz. Zira batı, doğu hakkındaki en keskin tanımlamalarını, kadın üzerinden yapmış, doğu zihniyetini hak etmediği sıfatlarla yaftalamıştır. Sözgelimi İslam’ın kadına bakışını kendine göre yorumlayarak, çarpıtmıştır. Oysa İslam sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, kadını ve erkeği bir bütünün parçaları olarak görür.”

Emine Erdoğan, kadın dayanışmasının önemine değinerek, “Kadın ve kadın emeğinin istismarı konusunda birlikte mücadele etmek durumundayız. Fakat bu mücadeleyi verirken, kadın ve erkek fıtratını göz önünde bulundurmalı, adalet ilkesini hep devrede tutmalıyız. Toplumsal cinsiyet adaleti ilkesini, kadın-erkek eşitliğinin temel ölçüsü yapmak zorundayız” diye konuştu.

Dünyanın bir inkılap beklediğini ve bunu gerçekleştirmek için kadınlara büyük roller düştüğünü ifade eden Emine Erdoğan, medyada, akademide, bürokraside, siyasette, sanatta ve iş dünyasında kadın sayısını ama daha da önemlisi kadın etkinliğini artırmak gerektiğinin altını çizdi. Kadın Araştırmaları Kongresi’nin bu süreçleri hızlandıracağına inandığını kaydeden Emine Erdoğan, her bireyin zihinsel faaliyetleri ve yeteneklerinin kullanılmasına fırsat verilmesinin, bir toplumun temel gelişmişlik göstergesi olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) -A239 Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) -A234

enerji petrol medya -TÜRKİYE- HABER GAZETESİseers cmp badge