Dünya Engelliler Günü mesajı

Dünya Engelliler Günü mesajı

Sayın Başbakanımızın Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesaj aşağıdadır:

“İktidara geldiği günden itibaren “insanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla hareket eden AK Parti Hükûmetleri, sosyal devlet ilkesini hayatın her alanında tecessüm ettirmenin çabasını vermiştir.

İnsan odaklı siyasetimizin bir gereği olarak vatandaşlarımızın temel haklarına kavuşturulması ve hayat şartlarının insan onuruna yaraşır düzeyde iyileştirilmesi temel hedeflerimiz arasında yer almıştır.

Geçen zaman zarfında engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata uyumunu kolaylaştırıcı, her alanda katkı ve motivasyonlarını artırmaya yönelik pek çok düzenleme ve projeyi hayata geçirdik.

Hak temelli bir anlayıştan hareketle pozitif ayrımcılık ilkesini anayasal güvence altına alarak engelli vatandaşlarımız için reform niteliğindeki iyileştirmelerin önünü açtık.

Bu çerçevede hükümet olarak engelsiz bir dünya için mücadele etmeyi kendimiz için onurlu bir vazife telakki ediyoruz.

Yaptığımız icraatlar neticesinde engelli vatandaşlarımızın moral düzeyinin giderek artması ve her alanda gözle görülür hale gelen başarıları ülkemiz adına gurur verici bir tablodur.

Önümüzdeki süreçte engellilerin hayat şartlarını daha da iyileştirme istikametindeki çabalarımız en yoğun şekilde devam edecektir.

Bu duygu ve temenniler eşliğinde bütün engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, her birine sağlık ve esenlikler temenni ediyorum.”

enerji petrol medya -TÜRKİYE- HABER GAZETESİseers cmp badge