“Geçtiğimiz 13 Yılda Türkiye’de Her Alanda Tarihî Başarılara İmza Atıldı”

“Geçtiğimiz 13 Yılda Türkiye’de Her Alanda Tarihî Başarılara İmza Atıldı”

24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir resepsiyon veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimin altyapısını güçlendirmek için çok önemli yatırımları, çok önemli projeleri hayata geçirdik ve fiziki imkanlar noktasında geçmişle kıyaslanmayacak imkanlara kavuştuk” dedi.

Resepsiyona, Türkiye’nin farklı bölgelerinden, Millî Eğitim Bakanlığı ve özel okullar bünyesinde ilk ve orta eğitimde hizmet veren öğretmenlerin yanı sıra, AFAD kamplarında Suriyeli çocuklara eğitim veren öğretmenler ile Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde, polis okullarında ve askeri okullarda görev yapan öğretmenler da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi öğretmenlerinin de aralarında bulunduğu resepsiyonda bir konuşma yaptı.

Konuşmasına, konukların 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak ve bu gün vesilesiyle tüm öğretmenlere şükran ve minnetlerini sunarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlere rahmet, emekliliğini yaşayan öğretmenlere de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diledi.

“GEÇEN 200 YILDA HER ALANDA OLDUĞU GİBİ, EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA DA SANCILI BİR SÜREÇ YAŞANDI”

Resepsiyonda kendi ilk ve orta eğitiminde üzerinde emeği bulunan öğretmenlerinin de olduğunu belirten ve onlara hitaben “Kendilerine özellikle bu akşam aramızda bulunmaları sebebiyle tekrar hürmetlerimi şükranlarımı sunuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 200 yılda, her alanda olduğu gibi, eğitim-öğretim alanında da sancılı bir sürecin yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Bu sancı, Cumhuriyet döneminde de devam etti. ‘Dilde sadeleştirme’ adı altında, pek çok kavramın içi boşaltılmış, tarihimizle, kültürümüzle, medeniyetimizle olan bağı kopartılmıştır. Biliyorsunuz eskiden öğretmen yoktu, muallim vardı. Muallim, yani ilim tedris eden, eğitim ve öğretimi birlikte yürüten kişi… Öğrenciye de talebe denirdi. Talebe, yani ilme talip, eğitimi ve öğretimi birlikte alan kişi… Esasen, muallimliğin de, talebeliğin de sınırı yoktur; bu ilanihaye devam eden bir süreçtir.”

Türkiye’de eğitimin bilgi birikimini nesilden nesile aktarma olan talim şeklinde anlaşılıp sistemin buna göre kurulduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halbuki, iyiyi ve kötüyü ayırt ederek kişiyi iyiye sevk etme olan terbiye manasına gelen eğitim ile öğretim, madalyonun iki yüzü gibi bir bütündür. Günümüzde öğretmen-öğrenci ilişkisi, neredeyse ders anlatma, not verme, sınava hazırlama hususlarıyla sınırlanmıştır. Muallim-talebe ilişkisi ise, talimi, terbiyeyi ve edebi birlikte kapsayan boyutuyla, bizatihi hayata dairdir, hayatın tüm alanlarına hitap eder” diye konuştu..

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN REFORMLAR

Geçtiğimiz 13 yılda Türkiye’de her alanda tarihi başarılara imza atıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ve kültürde, nitelik olarak arzu ettikleri ve ihtiyaç duyulan ilerlemenin kaydedilemediğine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimin altyapısını güçlendirmek için çok önemli yatırımları, çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini, fiziki imkanlar noktasında geçmişle kıyaslanmayacak imkanlara kavuşulduğunu, zarfın olduğunu ancak mazrufta sıkıntıların yaşandığını söyledi ve ekledi: “Şimdi bunu da gidermemiz gerekiyor. Onun için bu dönemi müfredat noktasında muallim hocalarımız noktasında inşallah ciddi bir sıçrama dönemi olacağına inanıyorum.”

Bu süreçte bütçede en büyük payın eğitime ayrıldığını, 235 bin yeni derslik yapıldığını, okullara 1 milyon bilgisayar dağıtıldığını öğrencilere ve öğretmenlere 888 bin tablet bilgisayarın dağıtıldığını, 187 bine yakın sınıfa etkileşimli tahta yerleştirildiğini, mevcut öğretmenlerin yarıdan fazlasının son 13 yılda atandığını, 4+4+4 sisteminin getirilerek katsayı gibi adaletsiz uygulamalara son verildiğini ve kitapların öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama burada çocuklarımıza neleri öğretmemiz, onları nasıl eğitmemiz gerektiği konusuna yeteri kadar yetişemedik. Benzer bir durum kültür alanı için de söz konusudur. Gerek hükümetimizin, gerekse Milli Eğitim Bakanlığımızın da aynı tespitler içinde olduğuna inanıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemin, diğer çalışmalarla birlikte eğitim, öğretim ve kültür alanlarına da özellikle eğilecekleri bir dönemin olacağını belirterek, bu konuda öğretmenlere büyük görev düştüğünü sözlerine ekledi.

enerji petrol medya -TÜRKİYEseers cmp badge